Aanvragen_

Dien een labelaanvraag in voor uw duurzaam product

Het Towards Sustainability label helpt alle soorten particuliere en institutionele beleggers die op zoek zijn naar meer duurzame spaar- en beleggingsoplossingen. Wat op zijn beurt financiële instellingen aanmoedigt om een gevarieerd en kwaliteitsvol gamma van duurzame producten aan te bieden. Klaar een aanvraag in te dienen voor uw duurzame producten?

220513 CLA Web graphics 86 v2

Aanvraagtraject

Stap
1

U stuurt ons een volledig aanvraagdossier vóór de deadline van de cyclus.

Stap
2

De verificateur controleert de volledigheid van uw dossier.

Stap
3

De verificateur voert een diepgaande analyse van uw aanvraag uit.
Indien nodig wordt er contact met u opgenomen om extra verduidelijkingen te verschaffen.

Stap
4

De verificateur stuurt zijn beoordelingsrapport naar de CLA, waar het binnen de Geschiktheidscommissie wordt besproken.
De Geschiktheidscommissie stuurt haar advies over de vraag of het product het label kan worden toegekend, naar de Raad van bestuur.

Stap
5

De Raad van Bestuur beslist het label al dan niet toe te kennen.

Stap
6

U wordt van de beslissing op de hoogte gebracht.

Aanvraagpakket

Het aanvraagpakket bestaat uit:

  • Een document over de aanvraag- en verificatieprocedure, en de tariefstructuur
  • De aanvraagbrief, met een lijst van vereiste documenten
  • De conformiteitsmatrix, die voor alle producten ingevuld moet worden
  • De basistekst van de kwaliteitsnorm en aanvullende technische informatie
  • De optionele verbintenisbrief voor Ondertekenaars

Toekenningscycli 2023

Aanvragers kunnen vier keer per jaar labels aanvragen, die doorgaans 3 maanden na de aanvraagdeadline worden toegekend.
Labels zijn één jaar geldig en kunnen, na kennisgeving, eenmaal met een jaar worden verlengd.
Wanneer een nieuwe versie van de kwaliteitsnorm (QS) van kracht wordt, moeten alle bestaande labels worden hernieuwd.

31dec. 22

Deadline voor initiële aanvragen.

31mrt. 23

Deadline voor initiële aanvragen. Laatste mogelijkheid om een aanvraag in te dienen onder de 2021-versie van de QS.

Uiterste termijn voor kennisgevingen van verlenging voor reeds gelabelde producten.

30jun. 23

Geen aanvragen mogelijk in deze cyclus, wegens publicatie van de nieuwe 2023-versie van de QS.

30sep. 23

Deadline voor initiële aanvragen. Eerste aanvragen onder de 2023-versie van de QS.

31dec. 23

Deadline voor initiële aanvragen.

Deadline voor hernieuwing, onder de 2023-versie van de QS, van reeds gelabelde producten .

Aanvraag

* U ontvangt het aanvraagpakket nadat CLA uw vraag heeft behandeld.