Aanvragen_

Dien een labelaanvraag in voor uw duurzaam product

Het Towards Sustainability label helpt alle soorten particuliere en institutionele beleggers die op zoek zijn naar meer duurzame spaar- en beleggingsoplossingen. Wat op zijn beurt financiële instellingen aanmoedigt om een gevarieerd en kwaliteitsvol gamma van duurzame producten aan te bieden. Klaar een aanvraag in te dienen voor uw duurzame producten?

220513 CLA Web graphics 86 v2

Aanvraagtraject

Stap
1

U stuurt ons een volledig aanvraagdossier vóór de deadline van de cyclus.

Stap
2

De verificateur controleert de volledigheid van uw dossier.

Stap
3

De verificateur voert een diepgaande analyse van uw aanvraag uit.
Indien nodig wordt er contact met u opgenomen om extra verduidelijkingen te verschaffen.

Stap
4

De verificateur stuurt zijn beoordelingsrapport naar de CLA, waar het binnen de Geschiktheidscommissie wordt besproken.
De Geschiktheidscommissie stuurt haar advies over de vraag of het product het label kan worden toegekend, naar de Raad van bestuur.

Stap
5

De Raad van Bestuur beslist het label al dan niet toe te kennen.

Stap
6

U wordt van de beslissing op de hoogte gebracht.

Aanvraagpakket

Het aanvraagpakket bestaat uit:

  • Een document over de aanvraag- en verificatieprocedure, en de tariefstructuur
  • De aanvraagbrief, met een lijst van vereiste documenten
  • De conformiteitsmatrix, die voor alle producten ingevuld moet worden
  • De basistekst van de kwaliteitsnorm en aanvullende technische informatie
  • De optionele verbintenisbrief voor Ondertekenaars

Toekenningscycli 2022

Labels worden vier keer per jaar toegekend en zijn één jaar geldig. Labels worden doorgaans 3 maanden na de uiterste datum voor de indiening van de aanvraag toegekend.

01jan. 22

Uiterste datum voor initiële aanvragen en verlengingen

31mrt. 22

Uiterste datum voor initiële aanvragen

30sep. 22

Uiterste datum voor initiële aanvragen

31dec. 22

Uiterste datum voor initiële aanvragen en verlengingen

Aanvraag

* U ontvangt het aanvraagpakket nadat CLA uw vraag heeft behandeld.