BNP Paribas Funds Euro Government Bond

BNP Paribas
Product identificatie
Producttype: 
Beleggingsfonds
Beheerder(s): 
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Aanbieders: 
BNP Paribas Fortis
Nationaliteit: 
Luxemburg
SFDR: 
Product maakt informatie bekend in overeenstemming met artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088: Product dat ecologische- of sociale kenmerken promoot
Dit product belegt voornamelijk in financiële instrumenten uitgegeven door overheden.
Duurzaamheidsstrategieën gebruikt in het product
Uitsluiting van bepaalde controversiële activiteiten: 
Kiezen van de best presterende bedrijven of landen van een groep: 
Doorlichting op basis van internationale normen & standaarden: 
Integratie van niet-financiële criteria in het selectieproces: 
Focus op specifieke duurzaamheidsthema's: 
Het nastreven van meetbare maatschappelijke impact: 
Over/onderwegen van posities op basis van hun ESG-score: 
Beter presteren dan een benchmark op ESG-indicatoren: 
Andere ESG strategie: 
Een dialoog aangaan met bedrijven en/of stemrechten uitoefenen: 

Dialoog wordt altijd uitgevoerd voor bedrijven in de energie- en elektriciteitssector, indien relevant.

Toegepast duurzaamheidsbeleid
Global Compact van de Verenigde Naties
Uitsluiting van bedrijven en landen die betrokken zijn bij schendingen van het UN Global Compact: 
Wapens
Uitsluiting van bedrijven met significante betrokkenheid bij wapens: 
Criteria: 
Criteria niet relevant voor dit specifiek product.
Maximaal toegestane betrokkenheid van het bedrijf bij controversiële wapens (% van de omzet): 
0%
Tabak
Uitsluiting van bedrijven met significante betrokkenheid bij tabak: 
Criteria: 
Criteria niet relevant voor dit specifiek product.
Fossiele brandstofwinning
Steenkoolwinning
Uitsluiting van bedrijven met significante betrokkenheid bij steenkoolwinning: 
Criteria: 
Criteria niet relevant voor dit specifiek product.
Onconventionele olie- en gaswinning
Uitsluiting van bedrijven met significante betrokkenheid bij onconventionele olie- en gaswinning: 
Criteria: 
Criteria niet relevant voor dit specifiek product.
Conventionele olie- en gaswinning
Uitsluiting van achterblijvende conventionele olie- en gaswinningbedrijven: 
Criteria: 
Criteria niet relevant voor dit specifiek product.
Opwekking van elektriciteit
Uitsluiting van achterblijvende elektriciteitsproductiebedrijven: 
Criteria: 
Criteria niet relevant voor dit specifiek product.
Tolerantie voor verbeterende energie- en elektriciteitsbedrijven
0%
Andere beleidslijnen
Benadering van biodiversiteit: 
Onderdeel van ESG-risicoanalyse
Benadering van watergebruik: 
Onderdeel van ESG-risicoanalyse
Benadering van belastingen: 
Onderdeel van ESG-risicoanalyse
Benadering van investeringen in landbouwgrondstoffen: 
Onderdeel van ESG-risicoanalyse
Beleid over andere onderwerpen: 
Palm oil and wood pulp, Mining, Agriculture, Asbestos

Gedetailleerde beleidslijnen zijn te vinden op de website van de beheerder, op de productwebpagina (zie bovenstaande links) of op verzoek door contact op te nemen met de beheerder of de aanbieder.

Doorlichting van landen
Duurzaamheidsanalyse van landen: 
Benadering van onderdrukkende regimes: 
Onderdeel van ESG-risicoanalyse
Benadering van de doodstraf: 
Onderdeel van ESG-risicoanalyse
Portfeuille details
Koolstofintensiteit van de portefeuille: 
Not reported

* Indicatie gebaseerd op informatie van de productmanager en/of op gegevens van Morningstar: Activa-gewogen gemiddelde van Scope 1 en 2 broeikasgasemissies van beleggingen met actuele gegevens van het Carbon Disclosure Project of schattingen.

Portfolio fossil fuel exposure: 
< 1%

* Indicatie gebaseerd op informatie van de productmanager en/of op gegevens van Morningstar: 12-maands gemiddelde betrokkenheid van het product bij fossiele brandstoffen, waaronder winning van thermische steenkool, stroomopwekking met thermische steenkool, olie- & gasproductie, stroomopwekking met olie- & gas, en olie- en gasproducten en -diensten over de afgelopen 12 maanden.

Gehanteerde gegevensbronnen
ESG gegevensbronnen voor landen: 
Beyond Ratings

Belangrijke mededeling

  • De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om beleggers te helpen begrijpen hoe financiële producten waaraan het label 'Towards Sustainability' is toegekend, de vereisten van dat label toepassen.
  • De informatie op deze website is geen marketingmateriaal en sommige producten zijn mogelijk niet geregistreerd voor openbare verdeling in België.
  • De informatie op deze website vormt geen uitnodiging om te beleggen in de financiële producten waarnaar op deze website wordt verwezen. Personen die overwegen in die financiële producten te beleggen, dienen de website van de aanbieder van het product en alle relevante productinformatie en documenten te raadplegen alvorens dit te doen. Ze dienen ook te overwegen of de relevante producten geschikt zijn voor hen, gezien hun kennis en ervaring, hun financiële situatie en hun beleggingsdoelstellingen en -behoeften.
  • De informatie op deze website is niet bedoeld als persoonlijk advies of aanbeveling (inclusief maar niet beperkt tot financieel, investerings-, belasting-, boekhoudkundig of juridisch advies).
  • De informatie op deze website is uitsluitend voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als en dient niet te worden opgevat als een verkoopaanbieding of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om de financiële producten te kopen, met name niet in rechtsgebieden waar dit een overtreding van de relevante wet zou inhouden.
  • De vrijgave, publicatie of distributie van het materiaal op deze website kan in bepaalde rechtsgebieden wettelijk beperkt zijn. Personen in dergelijke rechtsgebieden waarin ze worden vrijgegeven, gepubliceerd of verspreid, moeten zichzelf informeren over dergelijke beperkingen en deze naleven.
  • Merk op dat niet alle producten op deze website worden aangeboden aan particuliere klanten in België.
  • De informatie op deze website is gebaseerd op informatie die is ontvangen van de productbeheerder. De informatie op deze website wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. Een investeringsbeslissing mag niet enkel gebaseerd zijn op de informatie op deze website.