Het Central Labelling Agency (CLA)

Het Central Labelling Agency (CLA) is een vereniging zonder winstoogmerk opgericht naar Belgisch recht.

Het doel van het CLA is om de impact en inhoud van duurzaam sparen en beleggen te vergroten en om de kwalitatieve aanpak voor duurzaam sparen en beleggen aanzienlijk uit te bouwen.

Het bestaat uit drie organen:

  1. Raad van bestuur: is onder meer verantwoordelijk voor het leiden van het CLA, het updaten van de kwaliteitsnorm en het toekennen van het ‘Towards Sustainability’ label.
  2. Geschiktheidscommissie: is verantwoordelijk voor het adviseren van de raad van bestuur bij het toekennen van het ‘Towards Sustainability’ label aan individuele producten op basis van beoordelingsverslagen die ze ontvangt van de onafhankelijke controleur.
  3. Raadgevende commissie: is verantwoordelijk voor het adviseren van de raad van bestuur wat betreft wijzigingen van de kwaliteitsnorm.

De verificateur is onafhankelijk is van het CLA, maar door het CLA wordt aangesteld om de technische en diepgaande controle uit te voeren van de geschiktheid van de producten waarvoor het label is aangevraagd.

Het CLA is onderworpen aan en oefent zijn functie uit in overeenstemming met het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en zijn statuten.