Het label_

Duurzaamheid als norm
in de financiële wereld

We werken aan een wereld waarin maatschappelijk verantwoorde en duurzame financiële producten de norm zijn. Om onze impact te vergroten en alle investeerders en financiële instellingen mee te krijgen, zullen we het niveau van duurzame producten geleidelijk verhogen. Zowel kwalitatief als kwantitatief. Van waar wij staan, ziet de toekomst er duurzaam uit!

Label intro

Minimaal niveau van
duurzaamheid

Label Sustainability is a journey

Het Towards Sustainability Label biedt een belangrijke zekerheid: alle gelabelde producten hebben een minimaal niveau van duurzaamheid, gemeten aan de hand van de Towards Sustainability kwaliteitsnorm. Als belegger is het aan jou om de leemtes op te vullen, volgens je eigen persoonlijke overtuigingen, duurzaamheidsvoorkeuren en verwachtingen.

Ons doel: helderheid verschaffen

Towards Sustainability hecht veel belang aan transparantie. Wij streven ernaar relevante en nuttige informatie te geven waarmee je kunt nagaan of het beleid van een bepaald product strookt met je persoonlijke overtuigingen. Zonder dat je er al te veel moeite voor hoeft te doen. Een financieel product krijgt het label pas als het voldoet aan een reeks vereisten op portefeuille- en procesniveau.

Beleggen met ESG ingebed

In overeenstemming zijn met de kwaliteitsnorm weerspiegelt aandacht voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het veronderstelt besluitvorming waarbij milieu-, sociale en bestuurskwesties (ESG) een bepalende factor zijn. Op die manier worden ook de financiële soliditeit en veerkracht van de producten op lange termijn veilig gesteld.

Label Minimal level of sustainability

Duurzaamheid is een tocht

We beweren niet dat we het meest strikte duurzame product definiëren, maar erkennen het evolutieve en strevende karakter van duurzaamheid. De vorderingen op die weg - en de mate van duurzaamheid - zullen van product tot product verschillen, afhankelijk van hun strategie en hun ambitieniveau.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod

Author name
Investor

Verificatie door een derde

Een consortium bestaande uit Forum Ethibel, ICHEC Brussels Management School en Universiteit Antwerpen is momenteel aangesteld als Verificateur.

Verifier 3