Het label_

Onafhankelijk toezicht en controle

Onafhankelijk toezicht door het Centraal Labeling Agentschap (CLA) beschermt de integriteit van de kwaliteitsnorm en het label. De CLA beheert hun gestage ontwikkeling en wijst een onafhankelijke verificateur aan. Deze verificateur voert de technische en diepgaande verificatie uit van de conformiteit van de producten die het label aanvragen. Bovendien houdt de verificateur toezicht op de blijvende naleving en inspecteert hij de productbeheerder.

Label intro

Onafhankelijk toezicht

220705 CLA organogram NL Raad
 • Voorzitter (onafhankelijk)
 • Onafhankelijke bestuurders
 • Bestuurders uit de financiële sector
220705 CLA organogram NL Secretariaat
220705 CLA organogram NL Geschiktheidscommissie
 • Voorzitter (onafhankelijk)
 • Onafhankelijke deskundigen
 • Deskundigen uit de financiële sector
220705 CLA organogram NL Advies Commissie
 • Voorzitter (niet-financieel)
 • Actoren uit het maatschappelijk middenveld
 • Actoren uit de financiële sector
220705 CLA organogram NL Verificateur
Forum EthibelICHELUniversiteit Antwerpen

Controle op verschillende niveau's door de verificateur

1

Doorlichting van de methodologieën

 • Duurzaamheidsstrategieën
 • Conform beleggingsbeleid - ESG zorgvuldigheidsonderzoek - Uitsluitingen
 • Interne organisatie - processen - gegevensbronnen
Methodology screening
2

Controle van de portefeuillesamenstelling

 • Nadruk op criteria van geen schade berokkenen
 • 10% van de portefeuilles per beheerder per jaar
Portfolio Composition Check
3

Regelmatige opvolging

 • Doorheen het jaar
 • Nadruk op blootstelling aan sectoren met hoog risico
Regular monitoring
4

Verslaggeving

 • Jaarlijks verslag van tijdelijke inbreuken op de voorschriften
Reporting
5

Inspectie ter plaatse

 • Elke beheerder wordt eens in de 3 jaar bezocht
On site Audit

Het verificateursconsortium

The verifier consortium Forum Ethibel
Forum Ethibel

Een non-profit organisatie met 30 jaar ervaring in ESG controle en certificering.

The verifier consortium Ichec
ICHEC Brussels Management School

Een in Brussel gevestigde managementschool die zich richt op transversaal onderzoek en het ontwikkelen van transdisciplinaire expertise zoals duurzame bedrijfsmodellen en duurzame financiering.

The verifier consortium Universiteit Antwerpen
Universiteit Antwerpen

Haar Faculteit voor Bedrijfswetenschappen en Economie biedt academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek van hoge kwaliteit in management en economie, met de nadruk op duurzaamheid en internationalisering.