Het 'Towards Sustainability' label aanvragen

Financiële instellingen die het label willen aanvragen voor een of meer van hun producten kunnen contact opnemen met het CLA via info@towardssustainability.be om het aanvraagpakket te ontvangen.

Aanvraagpakket

Het aanvraagpakket bestaat uit:

  • een document over de procedure voor de aanvraag en controle, en de tariefstructuur
  • de aanvraagbrief inclusief een lijst van de vereiste documenten
  • de nalevingsmatrix die moet worden ingevuld voor alle producten
  • de basistekst van de kwaliteitsnorm en aanvullende technische informatie
  • de optionele engagementsbrief voor ondertekenaars

Labels worden 4 keer per jaar toegekend en zijn 1 jaar geldig.

Toekenningscycli in het kader van de herziene kwaliteitsnorm (2021 - 2022)

1 oktober 2021 

  • Deadline voor producten die voor het eerst een aanvraag voor het label indienen.

1 januari 2022 

  • Deadline voor nieuwe aanvragen en voor de verlenging van bestaande labels.

31 maart 2022

  • Deadline voor nieuwe aanvragen.

30 juni 2022

  • Deadline voor nieuwe aanvragen.

30 september 2022

  • Deadline voor nieuwe aanvragen.