Het 'Towards Sustainability' label aanvragen

Financiële instellingen die het label willen aanvragen voor een of meer van hun producten kunnen contact opnemen met het CLA via info@towardssustainability.be om het aanvraagpakket te ontvangen.

Aanvraagpakket

Het aanvraagpakket bestaat uit:

 • een document over de procedure voor de aanvraag en controle, en de tariefstructuur
 • de aanvraagbrief inclusief een lijst van de vereiste documenten
 • de nalevingsmatrix die moet worden ingevuld voor alle producten
 • de basistekst van de kwaliteitsnorm en aanvullende technische informatie
 • de optionele engagementsbrief voor ondertekenaars

Labels worden 4 keer per jaar toegekend en zijn 1 jaar geldig.

Toekenningscycli 2021

Als gevolg van de tweejaarlijkse herziening van de kwaliteitsnorm zijn de reguliere aanvraagdata gewijzigd:

31 januari 2021 

 • Reguliere deadline voor nieuwe aanvragen en voor verlenging van aangevraagde labels op 31 januari 2020. 
 • Labels gepubliceerd in mei 2021. 

31 maart 2021   

 •  Laatste datum voor het aanvragen van een label op basis van de oorspronkelijke Kwaliteitsnorm (versie februari 2019). 
  • Deze producten ontvangen het label echter in juni 2021, maar moeten later dit jaar ook een verlenging aanvragen op basis van de herziene kwaliteitsnorm (versie mei 2021). 

Midden mei 2021  

 •  Herziene kwaliteitsnorm "Towards Sustainability" wordt gepubliceerd. 

De aanvraagdeadlines van 30 april 2021 en 31 juli 2021 zijn geannuleerd

 • Geen aanvragen voor nieuwe labels mogelijk.
 • De geldigheid van labels die op 30 april 2020 of op 31 juli 2020 zijn aangevraagd, wordt verlengd tot december 2021. Verlenging moet later dit jaar worden aangevraagd.    

Toekenningscycli in het kader van de herziene kwaliteitsnorm

 • 1 oktober 2021: Deadline voor producten die voor het eerst een aanvraag voor het label indienen.
 • 1 januari 2022: Deadline voor aanvragen voor verlenging van bestaande labels.