Over ons_

Het Centraal
Labeling Agentschap

Het Centraal Labeling Agentschap (CLA) is een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht. Haar doel is de impact en de diepgang van duurzaam sparen en beleggen te vergroten. En om de kwaliteitsvolle benadering van duurzame financiële producten aanzienlijk te versterken.

220513 CLA Web graphics 87 v2

Het Centraal Labeling Agentschap

De CLA bestaat uit drie organen:

1

De Raad van Bestuur houdt toezicht op de CLA, werkt de kwaliteitsnorm bij, en kent het Towards Sustainability label toe.

2

De Geschiktheidscommissie adviseert de raad van bestuur over de toekenning van het Towards Sustainability label aan individuele producten, op basis van de beoordelingsrapporten die van de onafhankelijke Verificateur werden ontvangen.

3

De Adviescommissie adviseert de raad van Bestuur over wijzigingen aan de kwaliteitsnorm.

De Verificateur is onafhankelijk van de CLA. Hij wordt door de CLA aangesteld om de technische en diepgaande controle uit te voeren van de conformiteit van de producten die het Towards Sustainability label aanvragen.

220705 CLA organogram NL Raad
  • Voorzitter (onafhankelijk)
  • Onafhankelijke bestuurders
  • Bestuurders uit de financiële sector
220705 CLA organogram NL Secretariaat
220705 CLA organogram NL Geschiktheidscommissie
  • Voorzitter (onafhankelijk)
  • Onafhankelijke deskundigen
  • Deskundigen uit de financiële sector
220705 CLA organogram NL Advies Commissie
  • Voorzitter (niet-financieel)
  • Actoren uit het maatschappelijk middenveld
  • Actoren uit de financiële sector
220705 CLA organogram NL Verificateur