Over ons

Het Centraal
Labeling Agentschap

Het Centraal Labeling Agentschap (CLA) is een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht. Haar doel is de impact en de diepgang van duurzaam sparen en beleggen te vergroten. En om de kwaliteitsvolle benadering van duurzame financiële producten aanzienlijk te versterken.

220513 CLA Web graphics 87 v2

Geschiktheidscommissie

De beoordeling van de producten die een aanvraag voor het label indienen, zal worden verricht door de Geschiktheidscommissie. De commissie bestaat uit deskundigen uit de niet-financiële sector, bv. de academische wereld en het maatschappelijk middenveld, en deskunidgen uit de financiële sector. Het aantal deskundigen uit de financiële sector mag niet groter zijn dan het aantal onafhankelijke deskundigen.

Taken

De Geschiktheidscommissie adviseert de Raad van Bestuur over de toekenning van het Towards Sustainability label aan individuele producten, op basis van de beoordelingsrapporten die ze van de onafhankelijke verificateur ontvangt.

Ze ontwikkelt ook technische aanpassingen aan de kwaliteitsnorm en stelt die voor aan de Raad van Bestuur.

Leden

Onafhankelijke deskundigen

Luc

Luc Van Liedekerke - Voorzitter

(Universiteit Antwerpen)

Luc is hoogleraar economie en filosofie en doceert filosofie en bedrijfsethiek aan de universiteiten van Leuven en Antwerpen. Hij is ook voorzitter van EBEN (European Business Ethics Network), een netwerk van 1200 bedrijfsethiek verspreid over 40 landen. Hij is een vooraanstaand expert in duurzame investeringen en fungeert als voorzitter van het registercomité van Ethibel en heeft ook een zetel in het wetenschappelijk comité van Vigeo Eiris.

Siem

Siem de Ruijter

(UCLL Leuven)

Siem is docent aan UC Leuven-Limburg waar hij doceert over beleggen, boekhouden en ondernemerschap. Bij UC Leuven-Limburg werkt hij ook aan onderzoek en projecten rond duurzaam sparen en beleggen. Hij is co-auteur van ‘Ethisch beleggen is voor iedereen’, gepubliceerd in 2016.

Marie Lambert

Marie Lambert

(HEC Liège)

Marie is gewoon hoogleraar en vice-decaan voor onderzoek aan de HEC Liège - Management School van de Universiteit van Luik. Ze leidt de track "Banking and Asset Management" van de master in management en doceert cursussen over vermogensbeheer, alternatieve beleggingen, bedrijfsfinanciering en financiële modellering. Marie is ook Affiliate Professor aan de EDHEC Business School (Nice) en aan Paris Dauphine, evenals Research Associate aan het EDHEC Risk Institute en een Quantitative Management Initiative research fellow. Marie heeft een onderzoeksexpertise ontwikkeld op het gebied van prijsbepalingsmodellen voor activa, marktanomalieën, beleggingsstijlen (waarde-, groei-beleggen), en hedgefondsen. Haar huidige onderzoeksinteresses gaan uit naar duurzame financiering (bv. prijszetting voor klimaatrisico's, onenigheid in ESG-ratings, prestatieanalyse van ESG-beleggingen) en private equity.

Olivier

Olivier Marquet

Tot voor kort was Olivier directeur-generaal van UNICEF België en daarvoor was hij Managing Director van Triodos Bank België (2003-2015). Tijdens zijn tijd bij Triodos gaf hij meer dan 100 conferenties over duurzame financiering en gaf hij advies aan een aantal sociale en milieuverenigingen. Met een lange carrière en expertise in duurzaam beleggen, is hij momenteel lid van de adviescommissie van de Louvain School of Management en van de Koning Boudewijnstichting.

Deskundigen uit de financiële sector

Virginia

Virginia Schreurs

(Assuralia)

Virginia werkt als Sustainability manager en beleidsadviseur levensverzekeringen bij Assuralia, de overkoepelende vereniging van verzekeringsmaatschappijen die in België actief zijn. Als zodanig behandelt ze uiteenlopende onderwerpen met betrekking tot regulering van de consumentenbescherming, investeringsregels voor levensverzekeringen, duurzame financiering en anti-witwaswetgeving.

Tom

Tom Van den Berghe

(Febelfin)

Tom is directeur Sustainable Finance bij Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector. In zijn huidige functie geeft hij leiding aan de ontwikkeling van de kwaliteitsnorm en het label voor duurzame financiële producten. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor een breed scala van duurzame financieringskwesties, gaande van duurzame kredieten en beleggingen, ESG datavergaring, biodiversiteit tot circulaire economie. Hij studeerde filosofie en begon zijn loopbaan bij de Belgian Asset Managers Association (BEAMA).

Andy

Andy Vangenck

(BEAMA)

Andy is Senior Counsel Asset Management & Private Banking bij de Belgian Asset Managers Association (BEAMA). Onder zijn meerdere verantwoordelijkheden, waaronder duurzame beleggingsfondsen, heeft hij de ontwikkeling van de kwaliteitsnorm en het label voor duurzame financiële producten vanaf de eerste conceptfase gevolgd. Hij werkte eerder voor Assuralia, de overkoepelende vereniging van Belgische en buitenlandse verzekerings- en herverzekeringsmaatschappijen die in België actief zijn.

Het Towards Sustainability label