Over ons_

Het Centraal
Labeling Agentschap

Het Centraal Labeling Agentschap (CLA) is een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht. Haar doel is de impact en de diepgang van duurzaam sparen en beleggen te vergroten. En om de kwaliteitsvolle benadering van duurzame financiële producten aanzienlijk te versterken.

220513 CLA Web graphics 87 v2

Raad van bestuur

De CLA wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit leden van buiten financiële sector, bv. de academische wereld en het maatschappelijk middenveld, en leden uit de financiële sector. Het aantal bestuurders uit de financiële sector mag niet groter zijn dan het aantal onafhankelijke bestuurders.

Taken

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor alle taken en verplichtingen die haar zijn toegewezen in overeenstemming met het wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en de statuten. Alle leden van de raad moeten de hoogste normen met betrekking tot integriteit en eerlijkheid handhaven.

1

Toezicht op de CLA

De raad van bestuur houdt toezicht op de werking van de CLA en op de procedures voor het toekennen van het label. Zo zorgt het voor de goede werking en de geloofwaardigheid van het Towards Sustainability label. De raad kan elk initiatief en besluiten nemen tot acties om de doelstellingen van de CLA te verwezenlijken.

2

Bijwerken van de kwaliteitsnorm

De raad van bestuur zorgt ervoor dat de kwaliteitsnorm in overeenstemming blijft met de ontwikkelingen in de regelgeving en in de markt. De raad van bestuur beslist over aanpassingen aan de kwaliteitsnorm, na raadpleging van de Adviescommissie en op basis van voorstellen van de geschiktheidscommissie.

3

Toekennen van het label

De raad van bestuur beslist over de toekenning van het Towards Sustainability label aan individuele producten, op basis van het advies van de geschiktheidscommissie. Bij zijn besluitvorming richt de raad van bestuur zich op het waarborgen van de interne samenhang van de adviezen die van de geschiktheidscommissie werden ontvangen en op de integriteit van het toekenningsproces.

Leden

Onafhankelijke bestuurders

Olivier
Olivier Marquet - Voorzitter

Tot voor kort was Olivier directeur-generaal van UNICEF België en daarvoor was hij Managing Director van Triodos Bank België (2003-2015). Tijdens zijn tijd bij Triodos gaf hij meer dan 100 conferenties over duurzame financiering en gaf hij advies aan een aantal sociale en milieuverenigingen. Met een lange carrière en expertise in duurzaam beleggen, is hij momenteel lid van de adviescommissie van de Louvain School of Management en van de Koning Boudewijnstichting.

Marie
Marie Delvaulx (ontslagnemend) (The Shift)

Marie is directeur van The Shift - het Belgische referentienetwerk voor duurzaamheid. Ze biedt de Shift een breed scala van ervaring, waaronder het definiëren en implementeren van duurzaamheidsstrategieën in de toeleveringsketen, duurzaamheid van producten, afvalbeheer, kunststoffen, diversiteit en inclusie, gezondheid en werknemersbetrokkenheid.

Dieter
Dieter Vander Beke (ICDO/FIDO)

Dieter is directeur van het Belgisch Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO), de opvolger van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (POD DO). Na tien jaar in verschillende ministeries en de administratie te hebben gewerkt als beleidsadviseur op sociaal gebied economie en duurzame ontwikkeling, begon hij in 2008 voor de POD DO om de eenheid Duurzame productie en consumptie te coördineren.

Toon
Antoon Vandevelde (KU Leuven)

Antoon is econoom en filosoof. Hij werd emeritus professor aan de KU Leuven in oktober 2017 maar zet zijn onderzoek en onderwijs voort. Zijn grote aantal publicaties omvat artikelen en boeken voornamelijk op het gebied van economische ethiek en politieke filosofie. Hij was hoogleraar aan het Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Tussen 2007 en 2014 was hij decaan van het Instituut.

Financial sector directors

Karelb
Karel Baert (Febelfin)

Karel is CEO van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector. Voordien was hij Partner bij Egon Zehnder, een wereldwijd leadership adviesbureau, waar hij een kernlid was van de Financial Services en Public Sector Practice Groups die banken, toezichthouders en multilaterale organisaties op internationale basis bedienen. Karel begon zijn carrière als advocaat en bekleedde daarna management- en bestuursfuncties bij Deutsche Bank, Bpost en Bpost Bank.

Marc van de gucht
Marc Van de Gucht (BEAMA)

Marc is directeur Asset Management & Private Banking bij Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector en Directeur-generaal van BEAMA, de Belgische vereniging van vermogensbeheerders (BEAMA). Voor hij Febelfin vervoegde, was hij 5 jaar Directielid bij Compagnie de Banque Privée Quilvest (CBP Quilvest). Hij begon zijn carrière in de dealing room van een Japanse bank en stapte daarna over naar de Belgische Commissie voor het Bank- en Financiewezen (nu FSMA) waar hij gedurende 24 jaar verschillende functies bekleedde, met als specialisatie private banks en vermogensbeheerders. Hij is ook gastdocent aan de EHSAL Management School waar hij lesgeeft in het postgraduaatprogramma "asset management". Hij is bestuurslid van EFAMA, de Europese vereniging van vermogensbeheerders.

Tom
Tom Van den Berghe (Febelfin)

Tom is directeur Sustainable Finance bij Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector. In zijn huidige functie geeft hij leiding aan de ontwikkeling van de kwaliteitsnorm en het label voor duurzame financiële producten. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor een breed scala van duurzame financieringskwesties, gaande van duurzame kredieten en beleggingen, ESG datavergaring, biodiversiteit tot circulaire economie. Hij studeerde filosofie en begon zijn loopbaan bij de Belgian Asset Managers Association (BEAMA).

Bart
Bart Vandermeiren (Assuralia)

Bart is directeur van de afdeling levens- en ziektekostenverzekeringen en lid van de raad van bestuur van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen die in België actief zijn. Dankzij zijn actuariële achtergrond in combinatie met zijn meer dan twee decennia expertise op het gebied van levens- en pensioenverzekeringen, is hij ook actief lid van de Raadgevende Commissie voor aanvullende pensioenen en van het Nationaal Pensioencomité van de Belgische regering.