Producten

BNP PARIBAS EASY MSCI ACWI SRI S-Series PAB 5% Capped

Index tracker (Exchange Traded Funds
Products

Algemene info

BeheerderBNP Paribas Asset Management Luxembourg
ProducttypeIndex tracker (Exchange Traded Funds
Laatste update08-07-2024

SFDR informatie

Gegevens nog niet beschikbaar

Product maakt informatie bekend in overeenstemming met artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088: Product dat ecologische- of sociale kenmerken promoot

Gehanteerde duurzaamheidstrategieën

Blootstelling aan omstreden sectoren

Tabak

Gegevens nog niet beschikbaar

In % van de portefeuille.

Wapens

Gegevens nog niet beschikbaar

In % van de portefeuille.

Controversiële wapens

Gegevens nog niet beschikbaar

In % van de portefeuille.

Steenkool

Gegevens nog niet beschikbaar

In % van de portefeuille.

Omstreden olie- & gaswinning

Gegevens nog niet beschikbaar

In % van de portefeuille.

Teerzand ontginning

Gegevens nog niet beschikbaar

In % van de portefeuille.

Olie- & gaswinning

Gegevens nog niet beschikbaar

In % van de portefeuille.

Opwekking niet-hernieuwbare energie

Gegevens nog niet beschikbaar

In % van de portefeuille.

Opwekking van kernenergie

Gegevens nog niet beschikbaar

In % van de portefeuille.

Indicatoren over nadelige gevolgen

Ondernemingen

Koolstof voetafdruk

Gegevens nog niet beschikbaar

In ton per miljoen EUR.

GHG-intensiteit

Gegevens nog niet beschikbaar

In ton per miljoen EUR.

Betrokkenheid bij fossiele brandstoffen

Gegevens nog niet beschikbaar

In % van de portefeuille.

Verbruik van niet-hernieuwbare energie

Gegevens nog niet beschikbaar

In % van de portefeuille.

Negatief effect op biodiversiteit

Gegevens nog niet beschikbaar

In % van de portefeuille.

Emissies in water

Gegevens nog niet beschikbaar

In ton per miljoen EUR.

Intensiteit water onttrekking

Gegevens nog niet beschikbaar

In m3 per miljoen USD.

Gevaarlijk afval

Gegevens nog niet beschikbaar

In ton per miljoen EUR.

Schendingen van UNGC-beginselen/ OESO-richtlijnen

Gegevens nog niet beschikbaar

In % van de portefeuille.

Loonkloof tussen mannen en vrouwen

Gegevens nog niet beschikbaar

In %.

Vrouwelijke bestuursleden

Gegevens nog niet beschikbaar

In % vrouwelijke bestuursleden van de onderliggende participaties.

Overheden

Koolstofintensiteit

Gegevens nog niet beschikbaar

In % van de portefeuille.

Sociale schendingen

Gegevens nog niet beschikbaar

In aantal landen.

Duurzaamheidsimpact

Impact thema's

Gegevens nog niet beschikbaar

Top DOD's

Gegevens nog niet beschikbaar

EU Taxonomie

Afstemming met de EU Taxonomie

Gegevens nog niet beschikbaar

In % van de portefeuille.

Andere portefeuillegegevens

VraagAntwoord
Kunnen derivaten worden gebruikt in het portefeuillebeheer?
Bevat de portefeuille duurzame obligaties?
Kan het product effectenleningen hanteren?
Doet het product aan short selling?
Belegt het product in niet-gelabelde onderliggende producten?
Belangrijke mededeling
  • De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om beleggers te helpen begrijpen hoe financiële producten waaraan het label 'Towards Sustainability' is toegekend, de vereisten van dat label toepassen.
  • De informatie op deze website is geen marketingmateriaal en sommige producten zijn mogelijk niet geregistreerd voor openbare verdeling in België.
  • De informatie op deze website vormt geen uitnodiging om te beleggen in de financiële producten waarnaar op deze website wordt verwezen. Personen die overwegen in die financiële producten te beleggen, dienen de website van de aanbieder van het product en alle relevante productinformatie en documenten te raadplegen alvorens dit te doen. Ze dienen ook te overwegen of de relevante producten geschikt zijn voor hen, gezien hun kennis en ervaring, hun financiële situatie en hun beleggingsdoelstellingen en -behoeften.
  • De informatie op deze website is niet bedoeld als persoonlijk advies of aanbeveling (inclusief maar niet beperkt tot financieel, investerings-, belasting-, boekhoudkundig of juridisch advies).
  • De informatie op deze website is uitsluitend voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als en dient niet te worden opgevat als een verkoopaanbieding of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om de financiële producten te kopen, met name niet in rechtsgebieden waar dit een overtreding van de relevante wet zou inhouden.
  • De vrijgave, publicatie of distributie van het materiaal op deze website kan in bepaalde rechtsgebieden wettelijk beperkt zijn. Personen in dergelijke rechtsgebieden waarin ze worden vrijgegeven, gepubliceerd of verspreid, moeten zichzelf informeren over dergelijke beperkingen en deze naleven.
  • Merk op dat niet alle producten op deze website worden aangeboden aan particuliere klanten in België.
  • De informatie op deze website is gebaseerd op informatie die is ontvangen van de productbeheerder en op externe databronnen. De informatie op deze website wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. Een investeringsbeslissing mag niet enkel gebaseerd zijn op de informatie op deze website.

U wenst een label voor uw financieel product?