Producten

Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF

Beleggingsfonds in de categorie EAA Fund EUR Diversified Bond
Products

Algemene info

BeheerderFrankin Templeton International Services Sàrl
ProducttypeBeleggingsfonds
DomicilieIerland
Product categorieEAA Fund EUR Diversified Bond
Laatste update11-05-2024

Samenvattende risico-indicator

1
7
Laag risico
Hoog risico

Toewijzing van activa

Aandelen
1%
Liquiditeiten
1%
Obligaties
97%

Uitgevers

Ondernemingen
64%
Overheden
32%
Andere
3%

SFDR informatie

ESG kenmerken
2%
Duurzame beleggingen
97%

Product maakt informatie bekend in overeenstemming met artikel 9 van Verordening (EU) 2019/2088: Product dat duurzame beleggingen tot doel heeft

Gehanteerde duurzaamheidstrategieën

Integratie

Diligence raisonnable ESG utilisant la perspective de la "double matérialité"

Uitsluiting

Exclusion des activités nuisibles

Normen en standaarden

Respect des normes et standards internationaux

Thematisch

Engagement

Engager un dialogue avec et/ou exercer des droits de vote dans les entreprises dans lesquelles on investit

Blootstelling aan omstreden sectoren

Tabak
0
0
Categorie
1

In % van de portefeuille.

Wapens
0
0
Categorie
1

In % van de portefeuille.

Controversiële wapens
0
0
Categorie
1

In % van de portefeuille.

Steenkool
0
1.1
Categorie
2

In % van de portefeuille.

Omstreden olie- & gaswinning
0
0
Categorie
2

In % van de portefeuille.

Olie- & gaswinning
0
1.9
Categorie
7

In % van de portefeuille.

Opwekking niet-hernieuwbare energie
0
19.9
Categorie
30

In % van de portefeuille.

Opwekking van kernenergie
0
4.3
Categorie
6

In % van de portefeuille.

Indicatoren over nadelige gevolgen

Ondernemingen

Koolstof voetafdruk
0
77
Categorie
116

In ton per miljoen EUR.

GHG-intensiteit
0
62
Categorie
166

In ton per miljoen EUR.

Betrokkenheid bij fossiele brandstoffen
0
1.8
Categorie
9

In % van de portefeuille.

Verbruik van niet-hernieuwbare energie
0
57
Categorie
86

In % van de portefeuille.

Negatief effect op biodiversiteit
0
1.8
Categorie
8

In % van de portefeuille.

Emissies in water

Gegevens nog niet beschikbaar

In ton per miljoen EUR.

Intensiteit water onttrekking
0
9659
Categorie
14489

In m3 per miljoen USD.

Gevaarlijk afval
0
1.1
Categorie
2

In ton per miljoen EUR.

Schendingen van UNGC-beginselen/ OESO-richtlijnen
0
0
Categorie
1

In % van de portefeuille.

Loonkloof tussen mannen en vrouwen
0
30.1
Categorie
45

In %.

Vrouwelijke bestuursleden
0
39.2
Categorie
61

In % vrouwelijke bestuursleden van de onderliggende participaties.

Overheden

Koolstofintensiteit
0
0.2
Categorie
1

In % van de portefeuille.

Sociale schendingen
0
0
Categorie
1

In aantal landen.

Duurzaamheidsimpact

Impact thema's

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
13%
9%
1%
1%
3%
Klimaatactie
Veiligstelling van de grondstoffen
Gezonde ecosystemen
Basisbehoeften
Menselijke ontwikkeling

Top DOD's

EU Taxonomie

Afstemming met de EU Taxonomie
0
0
Categorie
1

In % van de portefeuille.

Andere portefeuillegegevens

VraagAntwoord
Kunnen derivaten worden gebruikt in het portefeuillebeheer?
Bevat de portefeuille duurzame obligaties?
Kan het product effectenleningen hanteren?
Doet het product aan short selling?
Belegt het product in niet-gelabelde onderliggende producten?
Belangrijke mededeling
  • De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om beleggers te helpen begrijpen hoe financiële producten waaraan het label 'Towards Sustainability' is toegekend, de vereisten van dat label toepassen.
  • De informatie op deze website is geen marketingmateriaal en sommige producten zijn mogelijk niet geregistreerd voor openbare verdeling in België.
  • De informatie op deze website vormt geen uitnodiging om te beleggen in de financiële producten waarnaar op deze website wordt verwezen. Personen die overwegen in die financiële producten te beleggen, dienen de website van de aanbieder van het product en alle relevante productinformatie en documenten te raadplegen alvorens dit te doen. Ze dienen ook te overwegen of de relevante producten geschikt zijn voor hen, gezien hun kennis en ervaring, hun financiële situatie en hun beleggingsdoelstellingen en -behoeften.
  • De informatie op deze website is niet bedoeld als persoonlijk advies of aanbeveling (inclusief maar niet beperkt tot financieel, investerings-, belasting-, boekhoudkundig of juridisch advies).
  • De informatie op deze website is uitsluitend voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als en dient niet te worden opgevat als een verkoopaanbieding of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om de financiële producten te kopen, met name niet in rechtsgebieden waar dit een overtreding van de relevante wet zou inhouden.
  • De vrijgave, publicatie of distributie van het materiaal op deze website kan in bepaalde rechtsgebieden wettelijk beperkt zijn. Personen in dergelijke rechtsgebieden waarin ze worden vrijgegeven, gepubliceerd of verspreid, moeten zichzelf informeren over dergelijke beperkingen en deze naleven.
  • Merk op dat niet alle producten op deze website worden aangeboden aan particuliere klanten in België.
  • De informatie op deze website is gebaseerd op informatie die is ontvangen van de productbeheerder en op externe databronnen. De informatie op deze website wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. Een investeringsbeslissing mag niet enkel gebaseerd zijn op de informatie op deze website.

U wenst een label voor uw financieel product?