Producten

Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity

Beleggingsfonds in de categorie EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
Products

Algemene info

BeheerderGoldman Sachs
ProducttypeBeleggingsfonds
DomicilieLuxembourg
Product categorieEAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity
Laatste update11-05-2024

Samenvattende risico-indicator

1
7
Laag risico
Hoog risico

Toewijzing van activa

Aandelen
99%
Liquiditeiten
1%

Uitgevers

Ondernemingen
99%
Andere
1%

SFDR informatie

ESG kenmerken
100%

Product maakt informatie bekend in overeenstemming met artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088: Product dat ecologische- of sociale kenmerken promoot

Gehanteerde duurzaamheidstrategieën

Integratie

ESG zorgvuldigheidsonderzoek vanuit een 'dubbele materialiteit'-perspectief

Uitsluiting

Uitsluiting van schadelijke activiteiten

Normen en standaarden

Eerbiediging van internationale normen & standaarden

Beste presteerders

Beleggen in bedrijven met de hoogste ESG-scores: globaal, per bedrijfstak, sector of regio

Benchmark verslaan

De beleggingsportefeuille zo opbouwen dat hij over het geheel genomen beter scoort dan een benchmark op één of meer ESG-indicatoren

Engagement

Een dialoog aangaan met en/of stemrecht uitoefenen in de bedrijven waarin belegd wordt

Blootstelling aan omstreden sectoren

Tabak
0
0
Categorie
1

In % van de portefeuille.

Wapens
0
0.8
Categorie
4

In % van de portefeuille.

Controversiële wapens
0
0
Categorie
2

In % van de portefeuille.

Steenkool
0
0.3
Categorie
1

In % van de portefeuille.

Omstreden olie- & gaswinning
0
3.1
Categorie
8

In % van de portefeuille.

Teerzand ontginning

Gegevens nog niet beschikbaar

In % van de portefeuille.

Olie- & gaswinning
0
3.9
Categorie
8

In % van de portefeuille.

Opwekking niet-hernieuwbare energie
0
4
Categorie
9

In % van de portefeuille.

Opwekking van kernenergie
0
0.3
Categorie
3

In % van de portefeuille.

Indicatoren over nadelige gevolgen

Ondernemingen

Koolstof voetafdruk
0
27.1
Categorie
82

In ton per miljoen EUR.

GHG-intensiteit
0
47.9
Categorie
182

In ton per miljoen EUR.

Betrokkenheid bij fossiele brandstoffen
0
5.5
Categorie
11

In % van de portefeuille.

Verbruik van niet-hernieuwbare energie
0
55.6
Categorie
92

In % van de portefeuille.

Negatief effect op biodiversiteit
0
11.3
Categorie
19

In % van de portefeuille.

Emissies in water
0
0.2
Categorie
1

In ton per miljoen EUR.

Intensiteit water onttrekking
0
2590
Categorie
17633

In m3 per miljoen USD.

Gevaarlijk afval
0
0.8
Categorie
3

In ton per miljoen EUR.

Schendingen van UNGC-beginselen/ OESO-richtlijnen
0
0
Categorie
1

In % van de portefeuille.

Loonkloof tussen mannen en vrouwen
0
14.5
Categorie
26

In %.

Vrouwelijke bestuursleden
0
40.2
Categorie
60

In % vrouwelijke bestuursleden van de onderliggende participaties.

Overheden

Koolstofintensiteit

Gegevens nog niet beschikbaar

In % van de portefeuille.

Sociale schendingen
0
0
Categorie
2

In aantal landen.

Duurzaamheidsimpact

Impact thema's

30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
4%
5%
1%
15%
0%
Klimaatactie
Veiligstelling van de grondstoffen
Gezonde ecosystemen
Basisbehoeften
Menselijke ontwikkeling

Top DOD's

EU Taxonomie

Afstemming met de EU Taxonomie
0
0
Categorie
1

In % van de portefeuille.

Andere portefeuillegegevens

VraagAntwoord
Kunnen derivaten worden gebruikt in het portefeuillebeheer?
Bevat de portefeuille duurzame obligaties?
Kan het product effectenleningen hanteren?
Doet het product aan short selling?
Belegt het product in niet-gelabelde onderliggende producten?
Belangrijke mededeling
  • De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om beleggers te helpen begrijpen hoe financiële producten waaraan het label 'Towards Sustainability' is toegekend, de vereisten van dat label toepassen.
  • De informatie op deze website is geen marketingmateriaal en sommige producten zijn mogelijk niet geregistreerd voor openbare verdeling in België.
  • De informatie op deze website vormt geen uitnodiging om te beleggen in de financiële producten waarnaar op deze website wordt verwezen. Personen die overwegen in die financiële producten te beleggen, dienen de website van de aanbieder van het product en alle relevante productinformatie en documenten te raadplegen alvorens dit te doen. Ze dienen ook te overwegen of de relevante producten geschikt zijn voor hen, gezien hun kennis en ervaring, hun financiële situatie en hun beleggingsdoelstellingen en -behoeften.
  • De informatie op deze website is niet bedoeld als persoonlijk advies of aanbeveling (inclusief maar niet beperkt tot financieel, investerings-, belasting-, boekhoudkundig of juridisch advies).
  • De informatie op deze website is uitsluitend voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als en dient niet te worden opgevat als een verkoopaanbieding of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om de financiële producten te kopen, met name niet in rechtsgebieden waar dit een overtreding van de relevante wet zou inhouden.
  • De vrijgave, publicatie of distributie van het materiaal op deze website kan in bepaalde rechtsgebieden wettelijk beperkt zijn. Personen in dergelijke rechtsgebieden waarin ze worden vrijgegeven, gepubliceerd of verspreid, moeten zichzelf informeren over dergelijke beperkingen en deze naleven.
  • Merk op dat niet alle producten op deze website worden aangeboden aan particuliere klanten in België.
  • De informatie op deze website is gebaseerd op informatie die is ontvangen van de productbeheerder en op externe databronnen. De informatie op deze website wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. Een investeringsbeslissing mag niet enkel gebaseerd zijn op de informatie op deze website.

U wenst een label voor uw financieel product?