Producten

THEAM QUANT- EQUITY EUROPE CLIMATE CARE

Beleggingsfonds in de categorie EAA Fund Europe Flex-Cap Equity
Products

Algemene info

BeheerderBNP Paribas Asset Management France
ProducttypeBeleggingsfonds
DomicilieLuxemburg
Product categorieEAA Fund Europe Flex-Cap Equity
Laatste update22-09-2023

Synthetische risico- en rendementsindicator

1
7
Laag risicoTypisch lagere opbrengst
Hoog risicoTypisch hogere opbrengst

Toewijzing van activa

Aandelen
100%

Uitgevers

Ondernemingen
100%

SFDR informatie

ESG kenmerken
48%
Duurzame beleggingen
51%

Product maakt informatie bekend in overeenstemming met artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088: Product dat ecologische- of sociale kenmerken promoot

Gehanteerde duurzaamheidstrategieën

Integratie

ESG zorgvuldigheidsonderzoek vanuit een 'dubbele materialiteit'-perspectief

Uitsluiting

Uitsluiting van schadelijke activiteiten

Normen en standaarden

Eerbiediging van internationale normen & standaarden

Andere

Een andere manier om bij de selectie de voorkeur te geven aan duurzamere emittenten

Engagement

Een dialoog aangaan met en/of stemrecht uitoefenen in de bedrijven waarin belegd wordt

Blootstelling aan omstreden sectoren

Tabak
0
0
Categorie
1

In % van de portefeuille.

Wapens

Gegevens nog niet beschikbaar

In % van de portefeuille.

Controversiële wapens
0
0
Categorie
2

In % van de portefeuille.

Steenkool
0
0
Categorie
1

In % van de portefeuille.

Omstreden olie- & gaswinning

Gegevens nog niet beschikbaar

In % van de portefeuille.

Olie- & gaswinning
0
1
Categorie
7

In % van de portefeuille.

Opwekking niet-hernieuwbare energie

Gegevens nog niet beschikbaar

In % van de portefeuille.

Opwekking van kernenergie
0
1
Categorie
3

In % van de portefeuille.

Indicatoren over nadelige gevolgen

Ondernemingen

Koolstof voetafdruk
0
28.7
Categorie
142

In ton per miljoen EUR.

GHG-intensiteit
0
59.2
Categorie
310

In ton per miljoen EUR.

Betrokkenheid bij fossiele brandstoffen
0
1.3
Categorie
8

In % van de portefeuille.

Verbruik van niet-hernieuwbare energie
0
55.4
Categorie
98

In % van de portefeuille.

Negatief effect op biodiversiteit
0
2
Categorie
6

In % van de portefeuille.

Emissies in water
0
0.6
Categorie
7

In ton per miljoen EUR.

Intensiteit water onttrekking
0
7636
Categorie
12188

In m3 per miljoen USD.

Gevaarlijk afval
0
1
Categorie
6

In ton per miljoen EUR.

Schendingen van UNGC-beginselen/ OESO-richtlijnen
0
0
Categorie
1

In % van de portefeuille.

Loonkloof tussen mannen en vrouwen
0
21.1
Categorie
32

In %.

Vrouwelijke bestuursleden
0
40.2
Categorie
60

In % vrouwelijke bestuursleden van de onderliggende participaties.

Overheden

Koolstofintensiteit

Gegevens nog niet beschikbaar

In % van de portefeuille.

Sociale schendingen
0
0
Categorie
1

In aantal landen.

Duurzaamheidsimpact

Impact thema's

Gegevens nog niet beschikbaar

Top DOD's

Gegevens nog niet beschikbaar

EU Taxonomie

Afstemming met de EU Taxonomie (gepland)
0
0
Categorie
1

In % van de portefeuille.

Andere portefeuillegegevens

VraagAntwoord
Kunnen derivaten worden gebruikt in het portefeuillebeheer?
Bevat de portefeuille duurzame obligaties?
Kan het product effectenleningen hanteren?
Doet het product aan short selling?
Belegt het product in niet-gelabelde onderliggende producten?
Belangrijke mededeling
  • De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld om beleggers te helpen begrijpen hoe financiële producten waaraan het label 'Towards Sustainability' is toegekend, de vereisten van dat label toepassen.
  • De informatie op deze website is geen marketingmateriaal en sommige producten zijn mogelijk niet geregistreerd voor openbare verdeling in België.
  • De informatie op deze website vormt geen uitnodiging om te beleggen in de financiële producten waarnaar op deze website wordt verwezen. Personen die overwegen in die financiële producten te beleggen, dienen de website van de aanbieder van het product en alle relevante productinformatie en documenten te raadplegen alvorens dit te doen. Ze dienen ook te overwegen of de relevante producten geschikt zijn voor hen, gezien hun kennis en ervaring, hun financiële situatie en hun beleggingsdoelstellingen en -behoeften.
  • De informatie op deze website is niet bedoeld als persoonlijk advies of aanbeveling (inclusief maar niet beperkt tot financieel, investerings-, belasting-, boekhoudkundig of juridisch advies).
  • De informatie op deze website is uitsluitend voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als en dient niet te worden opgevat als een verkoopaanbieding of een uitnodiging tot het doen van een aanbod om de financiële producten te kopen, met name niet in rechtsgebieden waar dit een overtreding van de relevante wet zou inhouden.
  • De vrijgave, publicatie of distributie van het materiaal op deze website kan in bepaalde rechtsgebieden wettelijk beperkt zijn. Personen in dergelijke rechtsgebieden waarin ze worden vrijgegeven, gepubliceerd of verspreid, moeten zichzelf informeren over dergelijke beperkingen en deze naleven.
  • Merk op dat niet alle producten op deze website worden aangeboden aan particuliere klanten in België.
  • De informatie op deze website is gebaseerd op informatie die is ontvangen van de productbeheerder en op externe databronnen. De informatie op deze website wordt van tijd tot tijd bijgewerkt. Een investeringsbeslissing mag niet enkel gebaseerd zijn op de informatie op deze website.

U wenst een label voor uw financieel product?