Verificateur

De verificateur is geen deel van het CLA, maar wordt door het CLA aangesteld om de technische en diepgaande controle uit te voeren van de geschiktheid van de producten waarvoor het label is aangevraagd.

Op dit moment is een consortium dat bestaat uit Forum Ethibel, de ICHEC Brussels Management School en de Universiteit Antwerpen aangewezen als verificateur.